UBND TỈNH BÌNH THUẬN

      THANH TRA TỈNH

 

 

DANH SÁCH ĐỊA ĐIỂM, SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP CÔNG DÂN THƯỜNG XUYÊN VÀ ĐỊNH KỲ;

ĐỊA CHỈ E-MAIL TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÁC

SỞ, BAN, NGÀNH, UBND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

(Thực hiện theo Công văn số 5284/UBND-NC ngày 31/10/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh)

 

 

TT

Tên cơ quan

Tiếp công dân thường xuyên

Tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo

E-mail tiếp nhận phản ánh, kiến nghị

Địa điểm - địa chỉ

Số điện thoại

Địa điểm - địa chỉ

Thời điểm tiếp

Số điện thoại

I.

Sở, Ban, Ngành

01

Văn phòng UBND tỉnh

Phòng tiếp công dân của tỉnh – 10 Phan Chu Trinh, phường Đức Thắng, Tp.Phan Thiết

- 062.3814478

- 062.3814479

Phòng tiếp công dân của tỉnh – 10 Phan Chu Trinh, phường Đức Thắng, Tp.Phan Thiết

 

 

tiepdan@binhthuan.gov.vn

02

Sở Giáo dục & Đào tạo

Phòng tiếp công dân (lầu 1) – 10 Nguyễn Tất Thành, Tp.Phan Thiết

- 062.3822681

Phòng tiếp công dân (lầu 1) – 10 Nguyễn Tất Thành, Tp.Phan Thiết

Ngày 01 và ngày 15 hàng tháng

- 062.3829625

Thanhtra.SoBinhThuan@moet.edu.vn

03

Sở Giao thông vận tải

Thanh tra sở - 237 Trần Hưng Đạo, TP.Phan Thiết

- 062.3823090

- 062.3830245

Phòng tiếp công dân của sở - 239 Trần Hưng Đạo, TP.Phan Thiết

Ngày 25 hàng tháng

- 062.3827125

- sgtvtbinhthuan@sgtvt.binhthuan.gov.vn

- thanhtragtvt_binhthuan@mt.gov.vn

04

Sở Kế hoạch va Đầu tư

Thanh tra sở -  260 Trần Hưng Đạo,Tp.Phan Thiết

- 062.3822926

Phòng tiếp công dân của sở - 260 Trần Hưng Đạo,Tp.Phan Thiết

Ngày 01 và ngày 15 hàng tháng

- 062.3822356

- 0913.883199

kehoach@binhthuan.gov.vn

05

Sở Khoa học và Công nghệ

Văn phòng Sở- 08 Nguyễn Tất Thành, Tp.Phan Thiết

- 062.3823947

08 Nguyễn Tất Thành, Tp.Phan Thiết

Thứ sáu hàng tuần

- 062.3822520

khoahoc@binhthuan.gov.vn

06

Sở Lao động – TB&XH

Phòng tiếp dân của Sở - 341 Thủ Khoa Huân, Tp.Phan Thiết

- 062.3832807

Phòng tiếp dân của Sở - 341 Thủ Khoa Huân, Tp.Phan Thiết

Ngày 15 và ngày 30 hàng tháng

- 062.3831718

solaodongtbxh@binhthuan.gov.vn

07

Sở Nội vụ

Thanh tra sở - 04 Hải Thượng Lãn Ông, Tp.Phan Thiết

- 062.3828973

Thanh tra sở - 04 Hải Thượng Lãn Ông, Tp.Phan Thiết

Ngày 10 hàng tháng

- 062.3828973

http://www.sonoivu.binhthuan.gov.vn

08

Sở Nông nghiệp & PTNT

Phòng tiếp công dân sở - 17 Thủ Khoa Huân, Tp.Phan Thiết

- 062.3828329

Phòng tiếp công dân sở - 17 Thủ Khoa Huân, Tp.Phan Thiết

Ngày thứ hai của tuần đầu tiên hàng tháng

- 062.3822837

nongnghiep@binhthuan.gov.vn

09

Sở Tài chính

Thanh tra sở - 13 Nguyễn Tất Thành, Tp.Phan Thiết

- 062.3822756

Văn phòng sở - 13 Nguyễn Tất Thành, Tp.Phan Thiết

Ngày thứ sáu hàng tuần

- 062.3828469

taichinh@binhthuan.gov.vn

10

Sở Tài nguyên và Môi trường

Phòng tiếp dân của sở - 15 Nguyễn Tất Thành, Tp.Phan Thiết

- 062.3826004

- 062.3825647

Phòng tiếp dân của sở - 15 Nguyễn Tất Thành, Tp.Phan Thiết

Ngày 14 và ngày 29 hàng tháng

- 062.3824760

tainguyen@binhthuan.gov.vn

11

Sở Công thương

Thanh tra sở - 238 Thủ Khoa Huân, Tp.Phan Thiết

- 062.3822946

Thanh tra sở - 238 Thủ Khoa Huân, Tp.Phan Thiết

Ngày 15 hàng tháng

- 062.3835740

- 0913.603322

 

12

Sở Tư pháp

Thanh tra sở - đường Nguyễn Tất Thành, Tp.Phan Thiết

- 062.3822136

Thanh tra sở - đường Nguyễn Tất Thành, Tp.Phan Thiết

Ngày 15 hàng tháng

- 062.3830587

- 062.3827393

- 062.3828886

tuphap@binhthuan.gov.vn

13

Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch

Phòng Thanh tra – 284 Trần Hưng Đạo, Tp.Phan Thiết

- 062.3827063

- 0918.022926 (Chánh Thanh tra sở)

04 Bà Triệu, Tp.Phan Thiết

Ngày thứ 6 hàng tuần

- 062.3821672

- 0903.758658 (Giám đốc Sở)

 

14

Sở Xây dựng

Thanh tra sở - 03 Nguyễn Tất Thành, Tp.Phan Thiết

- 062.3823565

- 0968827656 (Chánh Thanh tra sở)

Văn phòng sở - 03 Nguyễn Tất Thành, Tp.Phan Thiết

Ngày 15 hàng tháng

- 062.3827411; 0989.020898 (Giám đốc sở)

- 062.3822160

- xaydung@binhthuan.gov.vn

- sxdbt@hcm.vnn.vn

15

Sở Y tế

Phòng tiếp công dân sở - 59 Lê Hồng Phong, Tp.Phan Thiết

- 062.3824034

Phòng tiếp công dân sở - 59 Lê Hồng Phong, Tp.Phan Thiết

Ngày 15 và 30 hàng tháng

- 062.8321032

- 0913.832646

yte@binhthuan.gov.vn

16

Sở Thông tin & Truyền thông

Văn phòng sở - 16 Cường Để, Tp.Phan Thiết

- 062.3833500

Văn phòng sở - 16 Cường Để, Tp.Phan Thiết

Các buổi sáng thứ ba hàng tuần

- 062.3833500

buuchinh@binhthuan.gov.vn

17

Văn phòn BCĐ Phòng chống tham nhũng tỉnh

Trung tâm Hội nghị tỉnh – 04 Hải Thượng Lãn Ông, Tp.Phan Thiết

- 062.3826010

Trung tâm Hội nghị tỉnh – 04 Hải Thượng Lãn Ông, Tp.Phan Thiết

buổi sáng các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần

- 062.3826010

bcdphongchongthamnhung@binhthuan.gov.vn

18

Thanh tra tỉnh

Phòng tiếp công dân Thanh tra tỉnh – 212 Trần Hưng Đạo, Tp.Phan Thiết

- 062.3833043

- 062.3822079

Phòng tiếp công dân Thanh tra tỉnh – 212 Trần Hưng Đạo, Tp.Phan Thiết

Ngày 01 và ngày 15 hàng tháng

- 062.2211467; 0913.883131 (của Chánh Thanh tra)

- 062.2211469; 0913.932459 (của P.Chánh Thanh tra phụ trách KNTC)

http://www.thanhtra.binhthuan.gov.vn

- Email: thanhtra@binhthuan.gov.vn

19

Công an tỉnh

Phòng Thanh tra CA tỉnh – 63 Cao Thắng, Tp.Phan Thiết

- 062.3858109

Phòng tiếp công dân CA tỉnh - 63 Cao Thắng, Tp.Phan Thiết

Ngày thứ 5 hàng tuần

- 062.3858172

congan@binhthuan.gov.vn

20

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh

Thanh tra Quốc phòng – 02 Thủ Khoa Huân – Tp.Phan Thiết

- 062.3830397

Thanh tra Quốc phòng – 02 Thủ Khoa Huân – Tp.Phan Thiết

Sáng thứ 3 tuần đầu tháng và sáng thứ 3 tuần thứ 3 của tháng

- 062.3821306 (của Chỉ Huy trưởng)

-062.3822306 (của Chính ủy)

 

21

Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh

Phòng trực ban và tiếp công dân – 288 Trần Hưng Đạo, Tp.Phan Thiết

- 062.3821311

- 0913.186320

Phòng trực ban và tiếp công dân – 288 Trần Hưng Đạo, Tp.Phan Thiết

Ngày thứ hai tuần thứ nhất và ngày thứ hai tuần thứ 3 hàng tháng

- 062.3829427; 0903.932187 (của Chỉ huy trưởng)

- 062.3829426; 0903.932186 (của Chính ủy)

 

22

Ban Dân tộc

Phòng tiếp dân của Ban – 408 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy,Tp.Phan Thiết

- 062.3810670

Phòng tiếp dân của Ban – 408 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy,Tp.Phan Thiết

Ngày thứ 5 hàng tuần

- 062.3812444

ban_dan_toc@yahoo.com.vn

23

Trường Cao đẳng cộng đồng

Phòng Thanh tra – 205 Lê Lợi, Tp.Phan Thiết

- 062.3750067

Phòng họp cơ sở 1 – 205 Lê Lợi, Tp.Phan Thiết

Ngày 01 hàng tháng

- 0913.747797 (của Hiệu trưởng)

- 0913.719647 (của phó Hiệu trưởng)

PhongTCTT.C47@moet.edu.vn

24

Trường Cao đẳng Y tế

Phòng tổ chức hành chính – 274 Nguyễn Hội, Tp.Phan Thiết

- 062.3821482

Hội trường B Trường Cao đẳng Y tế - 274 Nguyễn Hội, Tp.Phan Thiết

 

- 062.3835316

 

25

Ban Quản lý các khu công nghiệp

Bộ phận “Một cửa” của Ban – 337 Trần Hưng Đạo, Tp.Phan Thiết

- 062.3821243

Bộ phận “Một cửa” của Ban – 337 Trần Hưng Đạo, Tp.Phan Thiết

Ngày 01 hàng tháng

- 062.3830017

- 0919.174799

 

II.

UBND các huyện, thị xã, thành phố

01

Thành phố Phan Thiết

Phòng tiếp công dân UBND thành phố - 366 Trần Hưng Đạo, Tp.Phan Thiết

- 062.3815943

Phòng tiếp công dân UBND thành phố - 366 Trần Hưng Đạo, Tp.Phan Thiết

Ngày 01 và ngày 15 hàng tháng

 

 

02

Thị xã La Gi

Văn phòng HĐND & UBND thị xã – 26 Hoàng Diệu, phường Tân An, thị xã La Gi

- 062.3870235

- 062.3870149

Phòng tiếp công dân UBND thị xã - 26 Hoàng Diệu, phường Tân An, thị xã La Gi

Ngày 01 và ngày 15 hàng tháng

- 062.3506067

lagi@lagi.gov.vn

03

Huyện Tuy Phong

Thanh tra huyện

062.3850161

Phòng tiếp công dân của huyện

Ngày 01 và ngày 15 hàng tháng

062.3850522

tp_thanhhien@yahoo.com

04

Huyện Bắc Bình

Thanh tra huyện – nằm trong khuôn viên UBND huyện

062.2212651

Phòng tiếp công dân của huyện thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình (đối diện UBND huyện)

Ngày 01 và ngày 15 hàng tháng

062.3860004

bacbinh_tndt@yahoo.com.vn

05

Huyện Hàm Thuận Bắc

Phòng tiếp công dân UBND huyện

- 062.3865128

Phòng tiếp công dân UBND huyện

Ngày 01 và ngày 15 hàng tháng

- 062.3865186

- 062.3865128

- hamthuanbac@binhthuan.gov.vn

- nthong@binhthuan.gov.vn

06

Huyện Hàm Thuận Nam

Thanh tra huyện – 44 Trần Phú, khu phố Nam trung, thị trấn Thuận Nam, Hàm Thuận Nam

062.3867234

Phòng tiếp công dân của huyện - 44 Trần Phú, khu phố Nam trung, thị trấn Thuận Nam, Hàm Thuận Nam

Ngày 01 và ngày 15 hàng tháng

062.3867234

thanhtrahamthuannam@yahoo.com.vn

- xuanhoai2702@gmail.com

- trungphong131@yahoo.com

07

Huyện Hàm Tân

Thanh tra huyện – thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân

- 062.3877047 (của Thanh tra huyện)

 

Hội trường UBND huyện - thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân

Ngày 01 và ngày 15 hàng tháng

062.3877599

 

08

Huyện Tánh Linh

Phòng tiếp dân của huyện – khu vực nhà làm việc 10 phòng ban của huyện

- 062.3880074

Phòng tiếp dân của huyện – khu vực nhà làm việc 10 phòng ban của huyện

Ngày 01 và ngày 15 hàng tháng

 

tanhlinh@binhthuan.gov.vn

09

Huyện Đức Linh

Thanh tra huyện và Văn phòng HĐND&UBND

062.3882154;

0918.082010

- Ngày 01 hàng tháng tiếp công dân tại UBND xã Sùng Nhơn

- Ngày 15 hàng tháng tiếp công dân tại UBND thị trấn Đức Tài

- Ngày 25 hàng tháng tiếp công dân tại UBND huyện

 

- 062.3882134; 0913.819269 (của Chủ tịch huyện)

 

10

Huyện Phú Quý

Văn phòng tiếp công dân của huyện - Thôn Quý Thạnh, xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý

- 062.3769675

- 0938.904449

Văn phòng tiếp công dân huyện - Thôn Quý Thạnh, xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý

Ngày 14 và ngày 29 hàng tháng

- 062.3769675

- 0918680026

- hungtt_pq@yahoo.com

- tranhuong_tt@yahoo.com.vn

 

Ghi chú: Nếu ngày tiếp công dân của lãnh đạo các đơn vị trùng với các ngày nghỉ, ngày lễ, tết thì được thực hiện vào ngày kế tiếp.