TRA CỨU KHIẾU NẠI TỐ CÁO

Năm

Cơ quan giải quyết

Họ tên người khiếu tố

(Nhập tên hoặc đầy đủ họ tên có dấu bằng font Unicode)

Địa chỉ cá nhân, tổ chức khiếu tố

Thuộc địa bàn

Loại đơn

Số công văn giao việc của cấp có thẩm quyền

Công văn từ ngày

đến

Số quyết định thụ lý

Quyết định thụ lý từ ngày

đến

Cán bộ thụ lý

Số báo cáo xác minh

Báo cáo xác minh từ ngày

đến

Số quyết định giải quyết

Quyết định giải quyết từ ngày

đến

Hiển thị

Kết quả trên một trang
 
THANH TRA TINH

STT

Họ và tên

Địa chỉ Tóm tắt nội dung khiếu tố

Công văn UBND Tỉnh/Huyện

Quyết định thụ lý

Gia hạn giải quyết của UBND Tỉnh/ Huyện Quá trình giải quyết Kết quả giải quyết Ghi chú
  Số, ngày tháng Thời hạn giải quyết  Số, ngày tháng Cán bộ thụ lý Thời gian thụ lý BCXM(Số, ngày tháng)

Đã có quyết định giải quyết của

UBND tỉnh/ Huyện/ Sở

Số

Ngày tháng

1 Phạm Văn Lai xóm 1, xã Phước Thể, Huyện Tuy Phong Khiếu nại Quyết định số 3705/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong giải quyết lần đầu đơn của Ông. 2489/QĐ-UBND
26/09/2019
03/12/2019 1355/QĐ-TTBT
02/10/2019
Hoàng Thị Huê - (Thanh Tra tỉnh) 03/12/2019
2 Thái Thị Thu khu phố Nam Thành, thị trấn Thuận Nam, Huyện Hàm Thuận Nam Khiếu nại Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam về việc giải quyết lần đầu đơn của bà Thu khiếu nại Quyêt định số 33/QĐ-UBND ngày 11/02/2019 của UBND huyện Hàm Thuận Nam về thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 132/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 về việc giao đất ở tái định cư cho hộ Bà. 2431/QĐ-UBND
20/09/2019
29/11/2019 1324/QĐ-TTBT
26/09/2019
Trần Văn Bảy - (Thanh Tra tỉnh) 29/11/2019
3 Ngô Minh Nhựt khu phố 4, phường Phú Hài, Thành phố Phan Thiết Khiếu nại Quyết định số 5075/QĐ-UBND ngày 16/8/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết về việc giải quyết lần đầu đơn của ông Ngô Minh Nhựt khiếu nại Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 14/3/2014 về phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án xây dựng đường và sử dụng quỹ đất 02 bên đường ĐT. 706B 2315/QĐ-UBND
12/09/2019
22/11/2019 1281/QĐ-TTBT
23/09/2019
Trần Văn Bảy - (Thanh Tra tỉnh) 22/11/2019
4 Trần Thị Nga khu phố 1, thị trấn Liên Hương, Huyện Tuy Phong Khiếu nại Quyết định số 3134/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong về việc giải quyết lần đầu đơn của bà Nga khiếu nại Quyết định số 27/QĐ-XPHC ngày 03/4/2019 xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai. 2242/QĐ-UBND
03/09/2019
08/11/2019 1203/QĐ-TTBT
09/09/2019
Hoàng Thị Huê - (Thanh Tra tỉnh) 08/11/2019
5 Tố cáo của công dân 00, Thành phố Phan Thiết Tố cáo đối với ông Hồ Lâm - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường có dấu hiệu bao che, lừa dối cấp trên, báo cáo sai sự thật, trốn tránh trách nhiệm... 1071/TTBT-PNV1
19/08/2019
10/10/2019 2240/QĐ-UBND
03/09/2019
Bùi Trung Thành - (Thanh Tra tỉnh) 10/10/2019
6 Tố cáo của công dân 00, Huyện Hàm Thuận Bắc Công dân tố cáo đối với ông Nguyễn Văn Hoàng - Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc và ông Trần Ngọc Hiền - Phó Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc về thiếu trách nhiệm trong giải quyết đơn phản ánh, kiến nghị của công dân, trả lời không đúng sự thật. 2939/UBND-BTCD
09/08/2019
26/09/2019 1040/QĐ-TTBT
14/08/2019
Lê Anh Tuấn - (Thanh Tra tỉnh) 26/09/2019 62/BC-TTBT
25/09/2019
7 Trần Văn Ngà thôn Tiến Hòa, xã Tiến Thành, Thành phố Phan Thiết Không đồng ý đối với Quyết định số 3649/QĐ-UBND ngày 27/5/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết giải quyết khiếu nại lần đầu của ông liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Tổ hợp khu du lịch Thung Lũng Đại Dương tại xã Tiến Thành. 1628/QĐ-UBND
28/06/2019
09/09/2019 865/QĐ-TTBT
08/07/2019
Nguyễn Đức Thanh - (Thanh Tra tỉnh) 09/09/2019 04/10/2019 70/BC-TTBT
14/10/2019
8 Lương Đức Năm số nhà 212 đường Trần Quý Cáp, xã Tiến Lợi, Thành phố Phan Thiết Khiếu nại Quyết định số 3650/QĐ-UBND ngày 27/5/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết giải quyết khiếu nại lần đầu của ông Lương Đức Năm (liên quan đến quyết định thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để xây dựng Trung tâm Giáo dục thường xuyên tại xã Tiến Thành. 1575/QĐ-UBND
24/06/2019
09/09/2019 866/QĐ-TTBT
08/07/2019
Huỳnh Ngọc Minh - (Thanh Tra tỉnh) 09/09/2019 59/BC-TTBT
21/08/2019
9 Nguyễn Văn Tư thôn Tiến Hòa, xã Tiến Thành, Thành phố Phan Thiết Không đồng ý đối với nội dung Quyết định số 3323/QĐ-UND ngày 07/5/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết giải quyết khiếu nại lần đầu của ông liên quan đến việc bồi thường về đất và hỗ trợ trực tiếp sản xuất nông nghiệp thuộc dự án Tổ hợp khu du lịch Thung Lũng Đại Dương tại xã Tiến Thành 1436/QĐ-UBND
07/06/2019
16/08/2019 756/QĐ-TTBT
14/06/2019
Nguyễn Đức Thanh - (Thanh Tra tỉnh) 16/08/2019 16/09/2019 64/BC-TTBT
26/09/2019
10 tố cáo của công dân 00, Thành phố Phan Thiết Xác minh đơn tố cáo đề ngày 20/10/2018 của công dân tổ caó ông Huỳnh Văn Minh - nguyên Chủ tịch UBND phường Phú Hài 3608/QĐ-UBND
26/12/2018
05/04/2019 32/QĐ-TTBT
04/01/2019
Huỳnh Ngọc Minh - (Thanh Tra tỉnh) 05/04/2019 15/BC-TTBT
20/02/2019
802/KL-UBND 07/03/2019 Thông báo số 88/TB-UBND ngày 09/4/2019 kết quả giải quyết tố cáo. Kết luận nội dung tố cáo của công dân là không đúng.
Trang: 1 2
Tìm thấy:13 kết quả (2 trang)

Trang 1

 

Thiết kế bởi Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận

Chuyên trang Khiếu nại tố cáo
Chiệu tránh nhiệm chính: Thanh tra tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 212 Trần Hưng Đạo, Phan Thiết
Email: thanhtratinh@thanhtra.binhthuan.gov.vn - Website: www.thanhtrabinhthuan.gov.vn