Nghiệm thu, bàn giao công trình thực hiện phong trào “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới” của Khối Thi đua 9 cho nhân dân thôn Dốc Lăng, xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc
Uỷ ban nhân dân tỉnh đồng ý chủ trương chấm dứt hoạt động của dự án nhà Nghỉ điều dưỡng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
Kết luận thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Triển khai thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông
Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi dự án khu du lịch Tân An Thịnh
Gia hạn thời gian báo cáo vụ việc của ông Đào Hữu Bá
Trả lời đơn của công dân
 

 Du lịch Bình Thuận qua ảnh

 

Uỷ ban nhân dân tỉnh đồng ý chủ trương chấm dứt hoạt động của dự án nhà Nghỉ điều dưỡng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.

Ngày 09 tháng 5 năm 2016, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Văn bản số 1493/UBND - VXDL về việc xử lý, thu hồi dự án Nhà nghỉ điều dưỡng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam tại phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

- Đồng ý chủ trương chấm dứt hoạt động của dự án nhà Nghỉ điều dưỡng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam tại phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết và thu hồi văn bản chấp thuận đầu tư số 1948/UBBT – XDCB ngày 27 tháng 5 năm 2004 cuả Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận; đồng thời cho phép hoàn lại số tiền mà Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Thuận đã ký quỹ cam kết đầu tư dự án (03 tỷ đồng).

- Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động và thu hồi dự án theo quy định.

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan đề xuất hoàn trả số tiền mà Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Thuận đã ký quỹ cam kết đầu tư dự án (03 tỷ đồng) theo quy định.

- Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi Quyết định cho thuê đất đối với dự án Nhà nghĩ điều dưỡng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam theo quy định.

- Sau khi thực hiện xong việc thu hồi đất, hoàn trả tiền lại cho Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Thuận, giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan xem xét, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện đấu giá dự án theo quy định./.

Thanh tra tỉnh

 
 

Thiết kế bởi Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận

Chuyên trang Khiếu nại tố cáo
Chiệu tránh nhiệm chính: Thanh tra tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 212 Trần Hưng Đạo, Phan Thiết
Email: thanhtratinh@thanhtra.binhthuan.gov.vn - Website: www.thanhtrabinhthuan.gov.vn