Nghiệm thu, bàn giao công trình thực hiện phong trào “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới” của Khối Thi đua 9 cho nhân dân thôn Dốc Lăng, xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc
Uỷ ban nhân dân tỉnh đồng ý chủ trương chấm dứt hoạt động của dự án nhà Nghỉ điều dưỡng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
Kết luận thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Triển khai thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông
Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi dự án khu du lịch Tân An Thịnh
Gia hạn thời gian báo cáo vụ việc của ông Đào Hữu Bá
Trả lời đơn của công dân
 

 Du lịch Bình Thuận qua ảnh

 

Triển khai thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2016 của Thanh tra tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3342/QĐ-UBND ngày 20/11/2015; ngày 28/4/2016, Chánh Thanh tra ban hành Quyết định số 461/QĐ-TTBT về việc thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Theo đó, thành lập Đoàn thanh tra do ông Lê Anh Tuấn – Phó trưởng Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng làm Trưởng đoàn để thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2014 đến 31/12/2015. Thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc được tính từ ngày công bố Quyết định thanh tra; hiện nay, Đoàn thanh tra đã công bố Quyết định thanh tra và đang triển các hoạt động thanh tra tại đơn vị được thanh tra.

Đồng thời, Chánh Thanh tra cũng ban hành Quyết định số 474/QĐ-TTBT ngày 29/4/2016 thành lập Tổ Giám sát do ông Huỳnh Ngọc Minh – Phó trưởng Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra làm Tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ giám sát đối với hoạt động của Đoàn Thanh tra nêu trên theo quy định của pháp luật./.

 
 

Thiết kế bởi Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận

Chuyên trang Khiếu nại tố cáo
Chiệu tránh nhiệm chính: Thanh tra tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 212 Trần Hưng Đạo, Phan Thiết
Email: thanhtratinh@thanhtra.binhthuan.gov.vn - Website: www.thanhtrabinhthuan.gov.vn