Nghiệm thu, bàn giao công trình thực hiện phong trào “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới” của Khối Thi đua 9 cho nhân dân thôn Dốc Lăng, xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc
Uỷ ban nhân dân tỉnh đồng ý chủ trương chấm dứt hoạt động của dự án nhà Nghỉ điều dưỡng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
Kết luận thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Triển khai thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông
Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi dự án khu du lịch Tân An Thịnh
Gia hạn thời gian báo cáo vụ việc của ông Đào Hữu Bá
Trả lời đơn của công dân
 

 Du lịch Bình Thuận qua ảnh

 

Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi dự án khu du lịch Tân An Thịnh

Ngày 23 tháng 3 năm 2016, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành văn bản số 852/UBND – VXDL về việc thu hồi dự án khu du lịch Tân An Thịnh tại xã Hồng Phong, huyện Bắc Bình của Công ty Cổ phần Du lịch Tân An Thịnh.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý chủ trương chấm dứt hoạt động dự án khu du lịch Tân An Thịnh tại lô số 8, xã Hồng Phong, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư số 48121000602 ngày 29/9/2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp cho Công ty Cổ phần Du lịch Tân An Thịnh.

2. Căn cứ Luật Đầu tư năm 2014, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động và thu hồi dự án theo quy định.

3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi Quyết định cho thuê đất đối với chủ đầu tư dự án khu du lịch Tân An Thịnh theo quy định./.

Thanh tra tỉnh

 
 

Thiết kế bởi Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận

Chuyên trang Khiếu nại tố cáo
Chiệu tránh nhiệm chính: Thanh tra tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 212 Trần Hưng Đạo, Phan Thiết
Email: thanhtratinh@thanhtra.binhthuan.gov.vn - Website: www.thanhtrabinhthuan.gov.vn