Nghiệm thu, bàn giao công trình thực hiện phong trào “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới” của Khối Thi đua 9 cho nhân dân thôn Dốc Lăng, xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc
Uỷ ban nhân dân tỉnh đồng ý chủ trương chấm dứt hoạt động của dự án nhà Nghỉ điều dưỡng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
Kết luận thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Triển khai thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông
Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi dự án khu du lịch Tân An Thịnh
Gia hạn thời gian báo cáo vụ việc của ông Đào Hữu Bá
Trả lời đơn của công dân
 

 Du lịch Bình Thuận qua ảnh

 

Trả lời đơn của công dân

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 10088/VPCP-V.I ngày 01/12/2015 của Văn phòng Chính phủ về chuyển đơn đề ngày 16/11/2015 của các ông Ngô Tiến Quốc, Qua Đình Phấn. Lựu Văn Tín, Đoàn Thanh Toàn, Trương Minh Trí, Nguyễn Văn Lộc cùng thường trú thôn Lạc Trị, xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, với nội dung tố cáo việc cán bộ, đảng viên có chức quyền tham nhũng đất đai và UBND huyện Tuy Phong không trả lời đơn của các Ông.

Theo đó, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 226/VP-BTCD ngày 19/01/2016, thực hiện ý kiến của lãnh đạo UBND tỉnh trả lời đơn của các Ông có tên nêu trên như sau:

Liên quan đến nội dung nêu trên, trước đây các công dân đã có đơn tố cáo và đã được UBND tỉnh xem xét, Kết luận và có Thông báo kết quả giải quyết đơn tố cáo số 186/TB-UBND ngày 20/6/2014 gửi các công dân theo quy định pháp luật. Qua đó giao Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong chỉ đạo Chủ tịch UBND xã Phú Lạc tổ chức kiểm điểm, phân tích để người tố cáo biết, nghiêm túc rút kinh nghiệm trong thực hiện quyền tố cáo của công dân theo đúng quy định của pháp luât.

Mặt khác, qua nội dung đơn của các công dân thể hiện nguyện vọng chính là được giải quyết cấp đất tại vị trí thuận lợi để sản xuất nông nghiệp. Việc này, UBND huyện Tuy phong đã có Công văn số 2594/UBND-BTCD ngày 31/12/2015 trả lời. Vì vậy, đề nghị các Ông chia sẻ với tình hình đất đai thực tế hiện nay trên địa bàn huyện Tuy Phong và phối hợp tốt với chính quyền địa phương nhằm giải quyết nhu cầu thực sự về đất sản xuất của các hộ./.

Thanh tra tỉnh

 
 

Thiết kế bởi Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận

Chuyên trang Khiếu nại tố cáo
Chiệu tránh nhiệm chính: Thanh tra tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 212 Trần Hưng Đạo, Phan Thiết
Email: thanhtratinh@thanhtra.binhthuan.gov.vn - Website: www.thanhtrabinhthuan.gov.vn